THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo Nên Một Phong Cách, Tạo Nên Sự Khác Biệt
Số 18 Đường 28 Tiểu Khu 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ms. Mỹ Duyên : 0903.362.909 - Ms. Mỹ Duyên : 0789.389.689
Cung cấp váy đầm sỉ, đồ bay, áo nữ thời trang giá bán buôn. Gọi cho chúng tôi để biết giá sỉ
  1         

MÃ SỐ : 2499
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH HOA HỒNG TRƯỚC NGỰC
42 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
42 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
42 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
42 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
42 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2423
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI
42 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2423
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI
42 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2423
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI
42 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2423
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI
42 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2057
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM THUN PHỐI REN
9 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2112
Giá lẻ: 430,000
Giá lẻ: 215,000
ĐẦM XÒE
2 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2490
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CỔ THUYỀN TAY NGẮN DÚN ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC
6 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2516
Giá lẻ: 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
66 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2526
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÈO ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
11 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2523
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM XÒE TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH HOA TRÊN TAY
14 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2481
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM THÊU TAY NGẮN PHỐI LƯỚI
32 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2484
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM ÔM VAI NƠ MỘT DÂY QUYẾN RŨ
41 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2527
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM XÒE CỔ DÚN NƠ TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
15 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 134
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM REN XÒE XINH XẮN
28 đầm có sẳn
Size L, Size S

MÃ SỐ : 2525
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM XINH XẮN
61 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2476
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM ĐÍNH HOA LỚN TRƯỚC NGỰC
45 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2120
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM SÁT NÁCH ĐÍNH HOA HỒNG
4 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2225
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM REN XINH XẮN
24 đầm có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2118
Giá lẻ: 460,000
Giá lẻ: 230,000
ĐẦM XÒE TAY LỞ PHỐI 2 MÀU
5 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 177
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM ĐẦM XÒE SÁT NÁCH
31 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2153
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM REN 2 TẦNG TAY LỞ ĐÍNH HOA HỒNG
24 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2491
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM CỔ THUYỀN SÁT NÁCH ĐÍNH HOA EO
14 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2505
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM GẤM HOA PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HOA HỒNG BÊN EO
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2379
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH CỔ TIM KHOÉT SÂU
49 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2477
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM THUN PHỐI REN SANG TRỌNG
30 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2466
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
38 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2520
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CÔNG SỞ TAY NGẮN 4 TÚI
34 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2508
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM SÁT NÁCH ĐÍNH NƠ KẾT HẠT TRƯỚC NGỰC
34 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2533
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM MAXI ĐI BIỂN XINH XẮN
514 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2438
Giá lẻ: 200,000
ÁO THUN TAY NGẮN CỔ TRÒN IN SỐ 7
98 áo có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2351
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CỔ TIM CHÉO TAY NGẮN DÚN TỪ EO XUỐNG LAI
559 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2138
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM REN CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI ĐÍNH CƯỜM
506 đầm có sẳn
Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2188
Giá lẻ: 460,000
ĐỒ BAY SÁT NÁCH
112 bộ có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2201
Giá lẻ: 450,000
Giá lẻ: 225,000
ĐỒ BAY 2 DÂY CÓ THẮT LƯNG ĐÍNH KHOEN TRÒN
63 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 92
Giá lẻ: 375,000
Giá lẻ: 187,500
ĐẦM YẾM THẮT NƠ
52 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 100
Giá lẻ: 360,000
Giá lẻ: 180,000
ĐẦN NGỌC TRINH LƯNG CHÉO DÂY QUYẾN RŨ
46 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 123
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM DÚN TAY DÚN NGỰC PHỐI 2 MÀU
44 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 143
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM DÚN EO
69 bộ có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 1771
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM PHỐI REN SANG TRỌNG
89 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 1862
Giá lẻ: 500,000
Giá lẻ: 250,000
ÁO ĐẦM PHỐI REN TUYỆT ĐẸP
37 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2215
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM LAI DÚN
44 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
116 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2326
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
93 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2271
Giá lẻ: 450,000
ĐỒ BAY PHỐI REN TAY NGẮN
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 1820
Giá lẻ: 425,000
ĐẦM CỔ ĐỔ PHỐI MÀU CHÂN VÁY
31 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
103 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 173
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE SỌC PHỐI REN
32 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 183
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM SÁT NÁCH KIỂU PHỐI DÀI 2 BÊN
35 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 38
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM XÒE THẮT NƠ EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 50
Giá lẻ: 375,000
ĐẦM KIM TUYẾT SANG TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 95
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM REN XINH XẮN
36 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 79
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM REN NGỌC TRINH QUYẾN RŨ
44 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 114
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI
29 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 180
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM ÔM DÂY NƠ TRƯỚC NGỰC
48 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 1586
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ TIM ĐÍNH PHA LÊ SANG TRỌNG
86 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 1550
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM REN THÊU SANG TRỌNG
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 142
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ CHÉO ĐÍNH NÚT 2 BÊN
79 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 150
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM SỌC XẺ ĐÙI PHỐI LƯỚI
59 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
103 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2085
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM REN CỔ CHÉO XINH XẮN
49 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2210
Giá lẻ: 470,000
ĐỒ BAY VAI HỞ CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI
36 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2217
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM 2 DÂY XÒE KẾT XOÀN NGỰC
70 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2103
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM 5 TẦNG
46 đầm có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2312
Giá lẻ: 460,000
Giá lẻ: 230,000
ĐẦM CÚP NGỰC TAY NGẮN PHỐI LƯỚI
46 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2356
Giá lẻ: 650,000
ĐẦM CỔ TIM SÂU LAI XẺ CAO CÓ QUẦN SHORT BÊN TRONG
73 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
76 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2330
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CỔ TIM TAY NGẮN LAI XÉO DÚN
82 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
116 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2326
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
93 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

  1         
THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng : 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30 giờ
WEBSITE
ĐÃ ĐĂNG KÝ
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ThoiTrangManDuyen@gmail.com