CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG MỘT KỲ NGHỈ LỄ 30/04 THẬT VUI VẺ
Làm việc đến hết ngày thứ năm 29/04/2021
Nghỉ từ ngày thứ sáu 30/04/2021 đến ngày hết ngày Chủ nhật 02/05/2021

CHÚNG TÔI SẼ TRỞ LẠI LÀM VIỆC NGÀY THỨ HAI 03/05/2021
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ms. Duyên : 0903.362.909 - Mr. Bá Uy : 0789.389.689
Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng: 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30
  1         

MÃ SỐ : 2309
Giá : 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
125 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2463
Giá : 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
146 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2322
Giá : 480,000
ĐẦM ĐÍNH HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
91 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2374
Giá : 470,000
ĐẦM LƯỚI TAY NGẮN CỔ TIM CHÉO
53 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2302
Giá : 460,000
ĐẦM LAI NHỌN CỔ TIM SÂU
90 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2383
Giá : 440,000
ĐẦM 2 DÂY ĐÍNH HOA HỒNG NGAY EO
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2383
Giá : 440,000
ĐẦM 2 DÂY ĐÍNH HOA HỒNG NGAY EO
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2301
Giá : 430,000
ĐẦM CỔ XÉO MỘT TAY DÚN BÊN EO
1,579 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2374
Giá : 470,000
ĐẦM LƯỚI TAY NGẮN CỔ TIM CHÉO
53 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2361
Giá : 450,000
ĐẦM HÌNH HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
87 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2396
Giá : 460,000
ĐẦM CÚP NGỰC LAI CHẺ GIỮA EO DÚN NƠ
47 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2295
Giá : 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
97 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2525
Giá : 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM XINH XẮN
18 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2408
Giá : 470,000
ĐẦM CỔ XÉO DÚN VAI XINH XẮN
46 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2519
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ XÉO LAI XÉO
34 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá : 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
74 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá : 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
74 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 12
Giá : 420,000
ĐẦM SỌC TUYỆT ĐẸP
37 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2383
Giá : 440,000
ĐẦM 2 DÂY ĐÍNH HOA HỒNG NGAY EO
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2401
Giá : 470,000
ĐẦM DẠ HỘI CỔ XÉO LAI XẺ CAO
13 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2333
Giá : 470,000
ĐẦM 2 DÂY CỔ TIM
42 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2430
Giá : 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HOA SEN BÊN EO
45 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2368
Giá : 450,000
ĐẦM RỚT VAI XẺ LAI QUYẾN RŨ
554 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2339
Giá : 440,000
ĐẦM ÔM CỔ VUÔNG TAY NGẮN LAI DÚN
44 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2326
Giá : 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
97 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2529
Giá : 450,000
BỘ REN PHONG CÁCH VÀ XINH XẮN
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2474
Giá : 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2484
Giá : 410,000
ĐẦM ÔM VAI NƠ MỘT DÂY QUYẾN RŨ
50 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2214
Giá : 470,000
ĐẦM ÔM CỔ CHUỖI NGỌC TRAI
17 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2410
Giá : 460,000
ĐẦM BÉ SAM LAI XÉO DÚN 1 BÊN EO XINH XẮN
541 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2529
Giá : 450,000
BỘ REN PHONG CÁCH VÀ XINH XẮN
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2529
Giá : 450,000
BỘ REN PHONG CÁCH VÀ XINH XẮN
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2529
Giá : 450,000
BỘ REN PHONG CÁCH VÀ XINH XẮN
7 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2442
Giá : 440,000
ĐẦM CỔ TIM EO ĐÍNH BÔNG XẺ TÀ
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2380
Giá : 440,000
ĐẦM TAY NGẮN CỔ NGANG VAI EO THẮT
14 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2476
Giá : 430,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM ĐÍNH HOA LỚN TRƯỚC NGỰC
25 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2516
Giá : 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
3 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2516
Giá : 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
3 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2525
Giá : 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM XINH XẮN
18 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2497
Giá : 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
58 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2413
Giá : 480,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY LỞ
32 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2512
Giá : 450,000
ĐẦM TAY NGẮN ĐÍNH HOA HỒNG MỘT BÊN EO
32 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2519
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ XÉO LAI XÉO
34 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2477
Giá : 470,000
ĐẦM THUN PHỐI REN SANG TRỌNG
41 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2518
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY SÁT NÁCH LOE EO ĐÍNH HOA HỒNG
9 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2435
Giá : 480,000
ĐẦM XÒE TAY NGẮN DÚN TAY DÚN EO, NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG
13 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2329
Giá : 460,000
ĐẦM ÔM LAI XÒE CỔ VUÔNG TAY DÚN 2 TẦNG
40 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2409
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ XÉO THẮT NƠ LỚN TRÊN VAI ĐÍNH CƯỜM
49 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2405
Giá : 460,000
ĐẦM CỔ CHÉO LAI XÉO
50 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2484
Giá : 410,000
ĐẦM ÔM VAI NƠ MỘT DÂY QUYẾN RŨ
50 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá : 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
122 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2381
Giá : 470,000
ĐẦM 2 DÂY RỚT VAI EO DÚN
17 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2317
Giá : 500,000
ĐẦM ÔM CỔ XÉO PHỐI REN
19 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2307
Giá : 460,000
ĐẦM TRỄ VAI LAI CHÉO NHỌN
37 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2489
Giá : 530,000
ĐẦM XÒE HOA RỚT VAI
9 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2480
Giá : 450,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY NGẮN ĐÍNH 2 HOA LỚN TRÊN THÂN
29 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá : 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
125 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2471
Giá : 650,000
ĐẦM TRUNG NIÊN THÊU HOA
22 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2418
Giá : 450,000
ĐẦM ÔM 2 DÂY LAI ÁO XÒE ĐÍNH HOA HỒNG LỚN TOÀN THÂN TRƯỚC
31 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2423
Giá : 490,000
ĐẦM CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI
53 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá : 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
574 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2370
Giá : 470,000
ĐẦM ÔM CỔ THUYỀN EO THẮT NƠ LAI XẺ BÚP SEN
65 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2349
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY NGẮN KẾT CƯỜM EO VÀO VÒNG VAI
37 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2431
Giá : 460,000
ĐẦM CỔ THUYỀN TAY NGẮN EO ĐÍNH NƠ ĐINH NGỌC TRAI
55 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2279
Giá : 470,000
ĐẦM LAI LOE KẾT ỐNG TRÚC BÊN HÔNG
66 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2370
Giá : 470,000
ĐẦM ÔM CỔ THUYỀN EO THẮT NƠ LAI XẺ BÚP SEN
65 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2349
Giá : 480,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY NGẮN KẾT CƯỜM EO VÀO VÒNG VAI
37 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá : 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
125 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2515
Giá : 460,000
ĐẦM DÀI SÁT NÁCH RÚT DÂY HÔNG
37 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2477
Giá : 470,000
ĐẦM THUN PHỐI REN SANG TRỌNG
41 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2302
Giá : 460,000
ĐẦM LAI NHỌN CỔ TIM SÂU
90 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2408
Giá : 470,000
ĐẦM CỔ XÉO DÚN VAI XINH XẮN
46 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2360
Giá : 460,000
ĐẦM TAY NGẮN THẮT NƠ CỔ DÚN 2 TẦNG
51 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2527
Giá : 460,000
ĐẦM XÒE CỔ DÚN NƠ TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
16 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2463
Giá : 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
146 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá : 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
146 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2199
Giá : 510,000
ĐỒ BAY MIDU CỘT NƠ
40 áo có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2441
Giá : 480,000
ĐẦM XÒE TAY NGẮN ĐÍNH HOA MAI LỚN BÊN EO
32 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá : 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2295
Giá : 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
97 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2295
Giá : 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
97 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2322
Giá : 480,000
ĐẦM ĐÍNH HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
91 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá : 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
74 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2271
Giá : 450,000
ĐỒ BAY PHỐI REN TAY NGẮN
75 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá : 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
146 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2476
Giá : 430,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM ĐÍNH HOA LỚN TRƯỚC NGỰC
25 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2428
Giá : 430,000
ĐẦM TAY NGẮN EO ĐÍNH BÔNG LỚN MAY CHỈ NỔI SANG TRỌNG
51 đầm có sẳn
Size 2x, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2366
Giá : 490,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH LAI XÒE
41 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 142
Giá : 430,000
ĐẦM CỔ CHÉO ĐÍNH NÚT 2 BÊN
73 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2487
Giá : 470,000
ĐẦM ÔM 2 DÂY LỚN DÚN DÍNH HOA TRƯỚC NGỰC
27 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 142
Giá : 430,000
ĐẦM CỔ CHÉO ĐÍNH NÚT 2 BÊN
73 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2339
Giá : 440,000
ĐẦM ÔM CỔ VUÔNG TAY NGẮN LAI DÚN
44 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2360
Giá : 460,000
ĐẦM TAY NGẮN THẮT NƠ CỔ DÚN 2 TẦNG
51 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2410
Giá : 460,000
ĐẦM BÉ SAM LAI XÉO DÚN 1 BÊN EO XINH XẮN
541 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2438
Giá : 200,000
ÁO THUN TAY NGẮN CỔ TRÒN IN SỐ 7
101 áo có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2138
Giá : 520,000
ĐẦM REN CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI ĐÍNH CƯỜM
506 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2527
Giá : 460,000
ĐẦM XÒE CỔ DÚN NƠ TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
16 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2527
Giá : 460,000
ĐẦM XÒE CỔ DÚN NƠ TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
16 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size Xl

MÃ SỐ : 2123
Giá : 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
167 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2221
Giá : 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

  1         
THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng : 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30 giờ
WEBSITE
ĐÃ ĐĂNG KÝ
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ThoiTrangManDuyen@gmail.com