THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo Nên Một Phong Cách, Tạo Nên Sự Khác Biệt
Số 18 Đường 28 Tiểu Khu 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ms. Mỹ Duyên : 0903.362.909 - Ms. Mỹ Duyên : 0789.389.689
Cung cấp váy đầm sỉ, đồ bay, áo nữ thời trang giá bán buôn. Gọi cho chúng tôi để biết giá sỉ
  1         

MÃ SỐ : 2502
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM TAY PHỒNG
25 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2343
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
79 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2516
Giá lẻ: 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
69 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2368
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM RỚT VAI XẺ LAI QUYẾN RŨ
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2525
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM XINH XẮN
65 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2526
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÈO ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
11 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
135 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2526
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÈO ĐÍNH HOA TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
11 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2487
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM 2 DÂY LỚN DÚN DÍNH HOA TRƯỚC NGỰC
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
135 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2199
Giá lẻ: 510,000
ĐỒ BAY MIDU CỘT NƠ
36 áo có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2254
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÀI 2 DÂY
6 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 20
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM CỔ ĐỖ ĐÍNH KHOEN VAI
17 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2339
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM CỔ VUÔNG TAY NGẮN LAI DÚN
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2301
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ XÉO MỘT TAY DÚN BÊN EO
78 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2296
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM LAI XÉO DÚN 1 BÊN EO CỔ ĐÍNH KHOEN D
20 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2295
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
75 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2008
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM CỔ ĐỖ QUYẾN RŨ
16 đầm có sẳn
Size M, Size L

MÃ SỐ : 2368
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM RỚT VAI XẺ LAI QUYẾN RŨ
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2277
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CHẤM BI TAY RÁP LĂN
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2411
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE PHỐI 2 MÀU VAI ĐÍNH HOA HỒNG
13 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
70 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2481
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM THÊU TAY NGẮN PHỐI LƯỚI
33 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2299
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM KIM TUYẾN CỔ CHÉO HỞ MỘT BÊN VAI EO ĐÍNH DÚN BÈO
66 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2529
Giá lẻ: 450,000
BỘ REN PHONG CÁCH VÀ XINH XẮN
20 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 12
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM SỌC TUYỆT ĐẸP
26 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2210
Giá lẻ: 470,000
ĐỒ BAY VAI HỞ CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI
36 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2271
Giá lẻ: 450,000
ĐỒ BAY PHỐI REN TAY NGẮN
71 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2368
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM RỚT VAI XẺ LAI QUYẾN RŨ
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2398
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE CỔ ĐỔ NGANG THẮT NƠ
16 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2466
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE CÚP NGỰC XẾP HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
39 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
70 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2516
Giá lẻ: 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
69 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 69
Giá lẻ: 375,000
Giá lẻ: 187,500
ĐẦM CỔ YẾM KẾT NGỌC TRAI
16 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2210
Giá lẻ: 470,000
ĐỒ BAY VAI HỞ CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI
36 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2519
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM CỔ XÉO LAI XÉO
29 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2141
Giá lẻ: 440,000
ĐỒ BAY DÂY QUYẾN RŨ
3 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2500
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY NGẮN ĐÍNH NƠ TRÊN TAY
13 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
55 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2280
Giá lẻ: 510,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT PHỐI LƯỚI SANG TRỌNG
43 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2138
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM REN CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI ĐÍNH CƯỜM
506 đầm có sẳn
Size M, Size S

MÃ SỐ : 2351
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CỔ TIM CHÉO TAY NGẮN DÚN TỪ EO XUỐNG LAI
561 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2438
Giá lẻ: 200,000
ÁO THUN TAY NGẮN CỔ TRÒN IN SỐ 7
98 áo có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2533
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM MAXI ĐI BIỂN XINH XẮN
515 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
116 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2201
Giá lẻ: 450,000
Giá lẻ: 225,000
ĐỒ BAY 2 DÂY CÓ THẮT LƯNG ĐÍNH KHOEN TRÒN
63 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2188
Giá lẻ: 460,000
ĐỒ BAY SÁT NÁCH
113 bộ có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2215
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM LAI DÚN
45 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 92
Giá lẻ: 375,000
Giá lẻ: 187,500
ĐẦM YẾM THẮT NƠ
52 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 100
Giá lẻ: 360,000
Giá lẻ: 180,000
ĐẦN NGỌC TRINH LƯNG CHÉO DÂY QUYẾN RŨ
46 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 123
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM DÚN TAY DÚN NGỰC PHỐI 2 MÀU
44 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 143
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM DÚN EO
69 bộ có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 1771
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM PHỐI REN SANG TRỌNG
91 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 1862
Giá lẻ: 500,000
Giá lẻ: 250,000
ÁO ĐẦM PHỐI REN TUYỆT ĐẸP
37 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
103 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 173
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE SỌC PHỐI REN
32 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 183
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM SÁT NÁCH KIỂU PHỐI DÀI 2 BÊN
35 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 50
Giá lẻ: 375,000
ĐẦM KIM TUYẾT SANG TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 95
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM REN XINH XẮN
36 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 79
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM REN NGỌC TRINH QUYẾN RŨ
44 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2271
Giá lẻ: 450,000
ĐỒ BAY PHỐI REN TAY NGẮN
71 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2326
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
93 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
116 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
123 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
135 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
135 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2356
Giá lẻ: 650,000
ĐẦM CỔ TIM SÂU LAI XẺ CAO CÓ QUẦN SHORT BÊN TRONG
75 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
79 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2312
Giá lẻ: 460,000
Giá lẻ: 230,000
ĐẦM CÚP NGỰC TAY NGẮN PHỐI LƯỚI
46 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2330
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CỔ TIM TAY NGẮN LAI XÉO DÚN
82 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2113
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE CỘT NƠ EO TAY LỠ
34 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2217
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM 2 DÂY XÒE KẾT XOÀN NGỰC
71 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 114
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI
29 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 38
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM XÒE THẮT NƠ EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 1586
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ TIM ĐÍNH PHA LÊ SANG TRỌNG
86 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 1550
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM REN THÊU SANG TRỌNG
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

  1         
THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng : 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30 giờ
WEBSITE
ĐÃ ĐĂNG KÝ
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ThoiTrangManDuyen@gmail.com