THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo Nên Một Phong Cách, Tạo Nên Sự Khác Biệt
Số 18 Đường 28 Tiểu Khu 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ms. Mỹ Duyên : 0903.362.909 - Ms. Mỹ Duyên : 0789.389.689
Cung cấp váy đầm sỉ, đồ bay, áo nữ thời trang giá bán buôn. Gọi cho chúng tôi để biết giá sỉ
  1         

MÃ SỐ : 2487
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM 2 DÂY LỚN DÚN DÍNH HOA TRƯỚC NGỰC
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2206
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM LƯỚI ĐUÔI TÔM XINH XẮN
9 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2408
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CỔ XÉO DÚN VAI XINH XẮN
34 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2329
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM ÔM LAI XÒE CỔ VUÔNG TAY DÚN 2 TẦNG
45 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2406
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM NHUNG TAY LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI
28 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2406
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM NHUNG TAY LƯỚI ĐÍNH NGỌC TRAI
28 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2329
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM ÔM LAI XÒE CỔ VUÔNG TAY DÚN 2 TẦNG
45 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2381
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM 2 DÂY RỚT VAI EO DÚN
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2524
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM 2 DÂY XẾP LY EO XẾP LY NGỰC
29 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2396
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CÚP NGỰC LAI CHẺ GIỮA EO DÚN NƠ
44 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2301
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ XÉO MỘT TAY DÚN BÊN EO
72 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2477
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM THUN PHỐI REN SANG TRỌNG
31 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2533
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM MAXI ĐI BIỂN XINH XẮN
514 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2351
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CỔ TIM CHÉO TAY NGẮN DÚN TỪ EO XUỐNG LAI
559 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2438
Giá lẻ: 200,000
ÁO THUN TAY NGẮN CỔ TRÒN IN SỐ 7
98 áo có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2138
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM REN CÚP NGỰC PHỐI LƯỚI ĐÍNH CƯỜM
506 đầm có sẳn
Size M, Size S

MÃ SỐ : 2188
Giá lẻ: 460,000
ĐỒ BAY SÁT NÁCH
112 bộ có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2201
Giá lẻ: 450,000
Giá lẻ: 225,000
ĐỒ BAY 2 DÂY CÓ THẮT LƯNG ĐÍNH KHOEN TRÒN
63 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 92
Giá lẻ: 375,000
Giá lẻ: 187,500
ĐẦM YẾM THẮT NƠ
52 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 100
Giá lẻ: 360,000
Giá lẻ: 180,000
ĐẦN NGỌC TRINH LƯNG CHÉO DÂY QUYẾN RŨ
46 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 143
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM DÚN EO
69 bộ có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 95
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM REN XINH XẮN
36 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 123
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM DÚN TAY DÚN NGỰC PHỐI 2 MÀU
44 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 35
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN CỔ LỌ ĐÍNH CHUỖI NGỌC TRAI
125 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 50
Giá lẻ: 375,000
ĐẦM KIM TUYẾT SANG TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 1771
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM PHỐI REN SANG TRỌNG
89 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 1862
Giá lẻ: 500,000
Giá lẻ: 250,000
ÁO ĐẦM PHỐI REN TUYỆT ĐẸP
37 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2198
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM SÁT NÁCH CỔ XÉO ĐÍNH KHOEN EO DÚN
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2215
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM LAI DÚN
45 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2271
Giá lẻ: 450,000
ĐỒ BAY PHỐI REN TAY NGẮN
70 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
89 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2326
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
93 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2306
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM MỘT CẦU VAI LAI CHÉO
115 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
116 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2353
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI MỘT VAI CHÉO XẺ TÀ THẮT NƠ EO ĐÍNH NGỌC TRAI
108 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2221
Giá lẻ: 540,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HOẠT XOÀN CỔ GIỌT NƯỚC
141 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2217
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM 2 DÂY XÒE KẾT XOÀN NGỰC
70 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2123
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
161 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2119
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM RỚT VAI HOA HỒNG
85 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 1820
Giá lẻ: 425,000
ĐẦM CỔ ĐỔ PHỐI MÀU CHÂN VÁY
31 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
103 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 38
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM XÒE THẮT NƠ EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 79
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM REN NGỌC TRINH QUYẾN RŨ
44 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 142
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ CHÉO ĐÍNH NÚT 2 BÊN
79 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 173
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE SỌC PHỐI REN
32 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 183
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM SÁT NÁCH KIỂU PHỐI DÀI 2 BÊN
35 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 1550
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM REN THÊU SANG TRỌNG
64 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 180
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM ÔM DÂY NƠ TRƯỚC NGỰC
48 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 1586
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ TIM ĐÍNH PHA LÊ SANG TRỌNG
86 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 138
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM YẾM SỌC
27 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 150
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM SỌC XẺ ĐÙI PHỐI LƯỚI
59 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 114
Giá lẻ: 390,000
ĐẦM XÒE PHỐI LƯỚI
29 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 51
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XẾP LY CỔ DÚN
53 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
103 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2085
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM REN CỔ CHÉO XINH XẮN
49 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2113
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE CỘT NƠ EO TAY LỠ
33 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2103
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM 5 TẦNG
46 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2210
Giá lẻ: 470,000
ĐỒ BAY VAI HỞ CỔ ĐÍNH NGỌC TRAI
36 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2343
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
79 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2356
Giá lẻ: 650,000
ĐẦM CỔ TIM SÂU LAI XẺ CAO CÓ QUẦN SHORT BÊN TRONG
75 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2312
Giá lẻ: 460,000
Giá lẻ: 230,000
ĐẦM CÚP NGỰC TAY NGẮN PHỐI LƯỚI
46 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2330
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CỔ TIM TAY NGẮN LAI XÉO DÚN
82 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2463
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ XÉO VAI ĐÍNH HOA LỚN
130 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2326
Giá lẻ: 620,000
ĐẦM DẠ HỘI CÚP NGỰC ĐÍNH HẠT
93 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
69 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
116 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2300
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM ÔM PHỐI LƯỚI TRƯỚC NGỰC VÀ EO ĐÍNH NƠ
75 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2356
Giá lẻ: 650,000
ĐẦM CỔ TIM SÂU LAI XẺ CAO CÓ QUẦN SHORT BÊN TRONG
75 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2231
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM LAI REN CỘT NƠ EO
36 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2125
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM TÂM TÍT HỞ LƯNG CHÉO DÂY
44 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2126
Giá lẻ: 440,000
ĐỒ BAY SÁT NÁCH 2 TÚI THẮT NƠ EO
49 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL, Size 2X

MÃ SỐ : 2197
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM SÁT NÁCH DÚN EO
54 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2200
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM CÔNG CHÚA 2 DÂY
33 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2167
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM XÒE CÚP NGỰC XINH XẮN
26 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2081
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM ÔM REN CAO CẤP
34 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 1771
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM PHỐI REN SANG TRỌNG
89 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 51
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XẾP LY CỔ DÚN
53 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 52
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM NHÚN CỔ PHỐI NƠ
26 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 19
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM XÒE RỚT VAI NƠ NGỰC
133 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 125
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM XÒE LAI ĐUÔI TÔM
43 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 145
Giá lẻ: 385,000
ĐẦM VOAN 2 TẦNG
40 đầm có sẳn
Size M, Size S

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 154
Giá lẻ: 420,000
Giá lẻ: 210,000
ĐẦM DÚN 2 TẦNG VÁY ĐUÔI TÔM
33 đầm có sẳn
Size L, Size M

  1         
THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng : 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30 giờ
WEBSITE
ĐÃ ĐĂNG KÝ
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ThoiTrangManDuyen@gmail.com