THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo Nên Một Phong Cách, Tạo Nên Sự Khác Biệt
Số 18 Đường 28 Tiểu Khu 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ms. Mỹ Duyên : 0903.362.909 - Ms. Mỹ Duyên : 0789.389.689
Cung cấp váy đầm sỉ, đồ bay, áo nữ thời trang giá bán buôn. Gọi cho chúng tôi để biết giá sỉ
  1         

MÃ SỐ : 2544
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM DÚN NƠ LỚN TRƯỚC NGỰA
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2442
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ TIM EO ĐÍNH BÔNG XẺ TÀ
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2516
Giá lẻ: 510,000
ĐẦM TAY PHÙNG PHỐI LƯỚI KẾT NGỌC TRAI
56 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2343
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM DÚN VIỀN XINH XẮN
48 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2302
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI NHỌN CỔ TIM SÂU
60 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2302
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI NHỌN CỔ TIM SÂU
60 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2295
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
59 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2295
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ RỘNG LAI XÉO ĐÍNH HẠT BẸT
59 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2520
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CÔNG SỞ TAY NGẮN 4 TÚI
29 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2545
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM XÒE TAY LỞ THẮT NƠ EO
15 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2545
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM XÒE TAY LỞ THẮT NƠ EO
15 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2507
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HOA HỒNG LỚN BÊN EO
62 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2126
Giá lẻ: 440,000
ĐỒ BAY SÁT NÁCH 2 TÚI THẮT NƠ EO
47 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL, Size 2X

MÃ SỐ : 2418
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM ÔM 2 DÂY LAI ÁO XÒE ĐÍNH HOA HỒNG LỚN TOÀN THÂN TRƯỚC
22 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 122
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM DẠ HỘI TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2435
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE TAY NGẮN DÚN TAY DÚN EO, NGỰC ĐÍNH HOA HỒNG
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 21239
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
160 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 21239
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
160 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 21239
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
160 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 21239
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM ĐÍNH HẠT VÀNG
160 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2386
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM CỔ ÔM VAI ĐÍNH HOA HỒNG TRƯỚC NGỰC
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 2386
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM CỔ ÔM VAI ĐÍNH HOA HỒNG TRƯỚC NGỰC
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
100 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2416
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY NGẮN DÚN
26 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2355
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM DÚN LAI CÚP NGỰC PHỐI REN TAY NGẮN
52 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 122
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM DẠ HỘI TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2305
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM ÔM TRỄ VAI ĐÍNH KIM SA VÁY DÚN BÈO BÊN EO
31 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2339
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM CỔ VUÔNG TAY NGẮN LAI DÚN
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2339
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM ÔM CỔ VUÔNG TAY NGẮN LAI DÚN
23 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2301
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM CỔ XÉO MỘT TAY DÚN BÊN EO
60 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2442
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ TIM EO ĐÍNH BÔNG XẺ TÀ
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2342
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM XÒE 1 DÂY 1 TAY NGẮN DÚN
18 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2391
Giá lẻ: 560,000
ĐẦM ÔM THUN KIM SA SANG TRỌNG
35 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2489
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM XÒE HOA RỚT VAI
8 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2447
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM HOA XÒE CỔ TIM TAY PHỒNG XINH XẮN
16 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2360
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM TAY NGẮN THẮT NƠ CỔ DÚN 2 TẦNG
43 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 122
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM DẠ HỘI TRỌNG
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2461
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM TAY NGẮN DÚN BỤNG
5 đầm có sẳn
Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2461
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM TAY NGẮN DÚN BỤNG
5 đầm có sẳn
Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2386
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM ÔM CỔ ÔM VAI ĐÍNH HOA HỒNG TRƯỚC NGỰC
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size XL

MÃ SỐ : 2495
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM GẤM CỔ VUÔNG TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH NƠ LỚN TRƯỚC NGỰC
21 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2495
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM GẤM CỔ VUÔNG TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH NƠ LỚN TRƯỚC NGỰC
21 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2495
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM GẤM CỔ VUÔNG TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH NƠ LỚN TRƯỚC NGỰC
21 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2475
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE SÁT NÁCH ĐÍNH NƠ TRƯỚC NGỰC
14 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2364
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM 2 DÂY DÚN EO
67 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2477
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM THUN PHỐI REN SANG TRỌNG
19 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2484
Giá lẻ: 410,000
ĐẦM ÔM VAI NƠ MỘT DÂY QUYẾN RŨ
38 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2500
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY NGẮN ĐÍNH NƠ TRÊN TAY
12 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2432
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY NGẮN DÚN
29 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2502
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM TAY PHỒNG
22 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2521
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM ĐÍNH HOA HỒNG 2 VAI
20 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2389
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM GHI LÊ
29 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
34 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2413
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY LỞ
28 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2442
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ TIM EO ĐÍNH BÔNG XẺ TÀ
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2480
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY NGẮN ĐÍNH 2 HOA LỚN TRÊN THÂN
28 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2497
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM DƠI VÁY ĐẮP CHÉO
34 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2476
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM XÒE CỔ TIM ĐÍNH HOA LỚN TRƯỚC NGỰC
37 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2474
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM LAI CHÉO TAY XẾP LY
27 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2355
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM DÚN LAI CÚP NGỰC PHỐI REN TAY NGẮN
52 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2335
Giá lẻ: 500,000
ĐẦM ÔM EO PHỐI LƯỚI LAI DÚN
67 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2426
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM DÚN EO TAY DÚN ĐÍNH KHOEN
29 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2322
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ĐÍNH HOA HỒNG LỚN TRƯỚC NGỰC
78 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2434
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY LỞ DÚN RÚT DÂY
22 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2085
Giá lẻ: 430,000
ĐẦM REN CỔ CHÉO XINH XẮN
47 đầm có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 123
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM DÚN TAY DÚN NGỰC PHỐI 2 MÀU
42 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 60
Giá lẻ: 400,000
Giá lẻ: 200,000
ĐẦM NHUNG CÚP NGỰC QUYẾN RŨ
2 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 92
Giá lẻ: 375,000
Giá lẻ: 187,500
ĐẦM YẾM THẮT NƠ
45 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2129
Giá lẻ: 440,000
Giá lẻ: 220,000
ĐẦM
9 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2016
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM 2 LỚP XẺ GIỮA CÁ TÍNH
8 đầm có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2097
Giá lẻ: 400,000
Giá lẻ: 200,000
BỘ ÁO VÀ QUẦN
14 bộ có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 86
Giá lẻ: 400,000
ĐẦM REN TAY NGẮN DÚN LAI
35 đầm có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 85
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM CỔ XẺ V VAI HỞ
9 bộ có sẳn
Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 95
Giá lẻ: 380,000
Giá lẻ: 190,000
ĐẦM REN XINH XẮN
29 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2372
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM ÔM TAY NGẮN CỔ TIM LAI BÚP SEN
18 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2503
Giá lẻ: 520,000
ĐẦM GẤM CỔ THUYỀN ĐÍNH NƠ CỔ SANG TRỌNG
35 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2305
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM ÔM TRỄ VAI ĐÍNH KIM SA VÁY DÚN BÈO BÊN EO
31 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2374
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM LƯỚI TAY NGẮN CỔ TIM CHÉO
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2505
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM GẤM HOA PHỐI VOAN LƯỚI ĐÍNH HOA HỒNG BÊN EO
19 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2349
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM CỔ VUÔNG TAY NGẮN KẾT CƯỜM EO VÀO VÒNG VAI
41 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2374
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM LƯỚI TAY NGẮN CỔ TIM CHÉO
36 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2305
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM ÔM TRỄ VAI ĐÍNH KIM SA VÁY DÚN BÈO BÊN EO
31 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2520
Giá lẻ: 470,000
ĐẦM CÔNG SỞ TAY NGẮN 4 TÚI
29 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2478
Giá lẻ: 420,000
ĐẦM TAY NGẮN PHỒNG ĐÍNH NƠ TRÊN VAI
5 đầm có sẳn
Size L, Size XL

MÃ SỐ : 2441
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM XÒE TAY NGẮN ĐÍNH HOA MAI LỚN BÊN EO
17 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2372
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM ÔM TAY NGẮN CỔ TIM LAI BÚP SEN
18 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2368
Giá lẻ: 450,000
ĐẦM RỚT VAI XẺ LAI QUYẾN RŨ
61 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2083
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM DẠ HỘI ĐÍNH HẠT ĐÁ CHỮ V
101 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2323
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM ÔM SÁT NÁCH XẺ ĐÙI THẮT ĐAI EO
71 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2309
Giá lẻ: 480,000
ĐẦM SÁT NÁCH XẺ LAI PHỐI LƯỚI
100 đầm có sẳn
Size 2X, Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2416
Giá lẻ: 530,000
ĐẦM XÒE CỔ VUÔNG TAY NGẮN DÚN
26 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2199
Giá lẻ: 510,000
ĐỒ BAY MIDU CỘT NƠ
31 áo có sẳn
Size L, Size M, Size S

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
72 đầm có sẳn
Size L, Size M

HÀNG KHUYẾN MÃI GIẢM 50%
MÃ SỐ : 2070
Giá lẻ: 390,000
Giá lẻ: 195,000
ĐẦM REN CỔ THẮT NƠ TAY PHÁ CÁCH
12 đầm có sẳn
Size M

MÃ SỐ : 2436
Giá lẻ: 240,000
ĐỒ BỘ LỬNG IN CHUỘT MICKEY
72 đầm có sẳn
Size L, Size M

MÃ SỐ : 2522
Giá lẻ: 490,000
ĐẦM XÒE LAI XÉO CỔ XÉO
6 đầm có sẳn
Size M, Size S

MÃ SỐ : 2543
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM XÒE CÔNG SỞ VIỀN CHỈ NỔI
25 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2442
Giá lẻ: 440,000
ĐẦM CỔ TIM EO ĐÍNH BÔNG XẺ TÀ
24 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

MÃ SỐ : 2527
Giá lẻ: 460,000
ĐẦM XÒE CỔ DÚN NƠ TRƯỚC NGỰC XINH XẮN
6 đầm có sẳn
Size L, Size M, Size S, Size XL

  1         
THỜI GIAN LÀM VIỆC : Từ thứ Hai đến thứ Bảy - Sáng : 7:30 giờ đến 11:30 - Chiều : 13 giờ đến 16:30 giờ
WEBSITE
ĐÃ ĐĂNG KÝ
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỜI TRANG MẪN DUYÊN ©2021
Tạo nên một phong cách, tạo nên sự khác biệt
18 đường 28 Tiểu Khu 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ThoiTrangManDuyen@gmail.com